jueves, 25 de agosto de 2011

Protecció Civil activa l'alerta del Pla INFOCAT i demana precaució extrema per l'alt risc d'incendi a tot el territori excepte al Pirineu

 • El risc augmenta per la coincidència de l’acumulació de dies d’ambient sec, les altes temperatures que es preveuen i la predicció d’entrada de vent de ponent i Mestral (divendres i dissabte) i tramuntana (dissabte)
 • La decisió s’ha pres en la reunió del Comitè de Seguiment del Pla Infocat, que ha tingut lloc aquesta tarda a les instal·lacions del Centre de Coordinació d’Emergències
 • Demà, la previsió indica que les zones amb el risc més elevat són l’Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Terra Alta i Baix Ebre.
 
La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat ha activat, a les 18.20 hores, la fase d’alerta del pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT,per la previsió meteorològica, marcada per l’entrada de vents, la sequera acumulada i les altes temperatures de les darreres setmanes.
 
Demà, les zones amb el risc més alt seran les comarques de l’Anoia, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Terra Alta i Baix Ebre.
El risc d’incendi forestal també serà alt a la Catalunya Central, Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida (excepte les comarques de Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Garrotxa), i Girona (excepte) Cerdanya, Ripollès i Garrotxa.
 
Recordem que el risc d’incendi es manté elevat des del passat dimecres 17 d’agost, en que la DGPC va emetre una prealerta del Pla INFOCAT. Divendres, 19 d’agost va passar a fase d’alerta, coincidint amb l’Onada de Calor. Des del passat dimarts, 23 d’agost, quan es va desactivar la fase d’alerta, el pla ha estat en situació de prealerta.
 
L’activació en fase d’alerta s’ha decidit en la reunió, d’aquesta tarda, del Comitè de Seguiment de l’INFOCAT, al Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT), de la Direcció General de Protecció Civil, presidida pel Director General de Protecció Civil, Manel Pardo, i amb l’assistència de la Subdirectora de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, Rosa Torres , comandaments de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, , i comandaments del Cos d’Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Servei Meteorològic i Diputació de Barcelona.
 
Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) no preveu que la situació obligui a emetre un avís de situació meteorològica per risc de vents, s’espera l’entrada de vents de ponent i Mestral (divendres i dissabte) i la Tramuntana (dissabte) que podrien assolir ratxes de 50 a 60 km/h i que bufaran de forma sostinguda entorn als 30 km/h. Aquests vents, tot i que no arribin a superar el llindar per emetre una situació de risc per vent, sí que suposen un component de risc molt elevat en cas de que es produís un incendi forestal.
 
La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat ha informat que no faran el tancament d’espais a la ciutadania. Amb tot, es demana a la ciutadania que, en la mesura del possible, eviti els desplaçaments a les zones de més risc i sobre tot, eviti comportaments que puguin ser de risc i puguin derivar en perill d’incendi. D’altra banda, la DG de Medi Natural i Biodiversitat ha suspès els permisos i altres treballs habituals del seu personal i dedicaran els efectius de guàrdia dels Agents Rurals i els Mitjans Aeris d’aquest cos a tasques de vigilància.
 
Els Bombers de la Generalitat han denegat festes i permisos, per demà i dissabte, i començaran a fer el desplaçament de recursos i personal a les zones de risc, així com la mobilització de les Columnes Mòbils cap a llocs estratègics.
 
Des del Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT), la Direcció General de Protecció Civil, fa seguiment de l’evolució de la situació i de qualsevol incident que es pugui produir. Es demana a la població extremar les precaucions.
 
En cas de detectar indicis d’incendi forestal truqueu al 112 i allunyeu-vos de la zona. Tot i això, si us veieu sorpresos per un incendi seguiu els Consells d’Autoprotecció enfront els incendis forestals.
 
 
Consells preventius
 
 • No feu mai foc al bosc ni al voltant.
 • No llenceu llumins ni cigarretes, ni feu focs d’artifici en zones properes al bosc. Sobre tot, no llenceu burilles des del cotxe, tot i que us sembli que estan perfectament apagades.
 • No circuleu amb el vehicle fora dels camins autoritzats.
 
Si un incendi us sorprèn a camp obert
 
 • Allunyeu-vos en direcció oposada al vent i, si podeu, entreu en zona ja cremada.
 • Si sou al cotxe, atureu-vos i tanqueu els vidres.
 • Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. No us refugieu en pous o coves.
 • Si sou a prop del mar o rius, acosteu-vos a l’aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.
 
Si un incendi arriba a l’habitatge on us trobeu
 
 • Truqueu al 112 i seguiu sempre les indicacions de les autoritats.
 • Remulleu les parts que puguin estar amenaçades.
 • Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de llum i gas, agafeu les coses imprescindibles (documentació, diners i medicaments) i marxeu on us diguin els serveis de seguretat el més ràpid possible.
 • Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu les portes i finestres i tapeu qualsevol forat. Col·loqueu tovalloles molles sota les portes, i, si el fum és intens, deixeu els llums encesos i respireu arran de terra.
 
Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d’autoprotecció. Escolteu la ràdio i la televisió i consulteu el mapa de risc d’incendis i els webs d’informació meteorològica i viària.
 
Enllaços d’interès:
 

martes, 23 de agosto de 2011

Assemblea anual de l'Associació.

Benvolguts amics,

El proper dia 25 de setembre, a partir de les 10:30 del matí, celebrarem l'Assemblea anual de l'Associació. Serà un acte en què es tractaran temes importants que afecten els veïns i veïnes de Can Massuet.
 

Des de l'Associació, i en la línia que ha caracteritzat la marxa dels últims anys, volem seguir impulsant les activitats i serveis que s'han anat oferint, sense oblidar que per a això vosaltres sou els que més heu de dir en aquest aspecte. Seguim treballant en el que afecta al nostre nucli, amb les nostres esperances i limitacions, però sobretot amb il.lusió. I per això volem convidar-vos a l'Assemblea perquè també vosaltres participeu obertament del que penseu, opineu i voleu per a Can Massuet.

Us esperem!

miércoles, 10 de agosto de 2011

A Can Massuet (l'enemic) ni aigua

En resposta a la instància registre de sortida 2716 de data 9 d'agost a que se'ns comunica (veure instància) que NO se'ns autoritza a utilitzar les instal.lacions municipals del local de COVASA, li recordem que tal com consta a la ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA VEÏNAL , CIVISME I DE LA VIA PÚBLICA del municipi de Dosrius....

"Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de la corporació, dels mitjans de comunicació locals, municipals o privats, i d'altres mitjans com conferències, exposicions, anuncis, els proporcionats per les noves tecnologies, etc.

L'Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions i els serveis necessaris per garantir l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans."


SOL-LICITEM:


És per això que demanem que s'anunciï la xerrada sobres noves energies i l'assemblea general de la nostra entitat en la web de l'Ajuntament i en el plafó lluminós de l'entrada del poble i ja que la part inferior de l'ambulatori aquests dies, no registra cap activitat (almenys no consta a la web de l'ajuntament), reiterem la nostra sol.licitud per poder dur a terme ambdues activitats en aquest espai (COVASA).

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA VEÏNAL, CIVISME I DE LA VIA PÚBLICA (Fragment)

2.    Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:

a)    Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en la legislació electoral.
b)    Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposa la normativa vigent i, en el seu cas, quan la col•laboració de caràcter voluntari dels veïns sigui demanada per l'Administració municipal.
c)    Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals.
d)    Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del servei públic corresponent, en el supòsit que es tracti d'una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
e)    Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament, d'acord amb allò previst en la legislació reguladora.
f)    Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats locals segons estableix la normativa vigent.
g)    Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.
h)    Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de govern que tinguin el caràcter de públiques.
i)    Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de la corporació, dels mitjans de comunicació locals, municipals o privats, i d'altres mitjans com conferències, exposicions, anuncis, els proporcionats per les noves tecnologies, etc.
j)    Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, i obtenir còpies dels documents continguts en ells.
k)    Identificar les autoritats i el personal al servei de l'Administració sota la responsabilitat dels quals es tramiten els procediments.
l)    Obtenir còpia segellada de les sol•licituds que presentin, i a presentar còpies dels documents que adjuntin sempre que exhibeixin els originals, excepte quan aquests hagin d'obrar en l'expedient.
m)    Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma.
n)    No presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti.
o)    Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol•licituds que es proposin realitzar.
p)    Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
q)    Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en la resta de legislació que sigui d'aplicació.
r)    La resta de drets que es determinin legalment.


Article 18. Deures dels ciutadans i les ciutadanes


1.    Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el municipi tenen els deures següents:

a)    Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per l'Alcaldia.
b)    Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la realització de les competències municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
c)    Facilitar a l’administració municipal, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que se'ls sol•licitin.
d)    Comparèixer davant l'autoritat municipal quan així siguin requerits i se’ls indiqui el motiu de la citació.
e)    Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb allò que es preveu en la normativa reguladora.
f)    Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns immobles i establiments comercials, per tal de reflectir-ho en els padrons respectius.
g)    Facilitar a l'Administració l'emissió d'informes, les inspeccions i altres actes d'investigació, en els casos previstos per la llei.
h)    Proporcionar a l'Administració municipal dades que coneguin, que permetin identificar altres interessats que no haguessin comparegut en un procediment.
i)    La resta de deures que es determinin legalment.

2.    Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir amb els deures de convivència pública següents:

a)    Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

-    S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i béns.
-    S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que comportin la degradació visual o d'ornat.

b)    Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de normativa.
c)    Respectar la convivència, la tranquil•litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que puguin deteriorar-les.
d)    Respectar la tranquil•litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
e)    Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de normatives.

3.    L'Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions i els serveis necessaris per garantir l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

Calella deixa marca a les xarxes socials (igual que aquí)

L'Ajuntament es registra a Facebook i a Twitter per “apropar” la informació al ciutadà
07/08/11 02:00 - calella - Teresa Márquez

El nou govern de CiU de Calella ha entès que la ciutat ha de tenir el seu lloc dins les xarxes socials i aquesta setmana ha obert dos perfils: un a Facebook i l'altre a Twitter “per fer arribar la informació que afecta la ciutat al major nombre de persones”. Amb el nom de “Calella és més”, aquesta entrada en el món de la comunicació digital i les noves tecnologies va acompanyada de la recuperació de la marca de ciutat que es va presentar fa dos anys i que fins ara ha dormit el son dels justos. La regidora responsable de l'àmbit, Lorena Sánchez (CiU), va dir en declaracions a Ràdio Calella que aquest només és el primer pas per tornar a posar la ciutat en el lloc que li correspon pel que fa a la comunicació i al contacte amb els veïns. Així, el perfil de Facebook serveix com a agenda virtual dels actes i també s'hi troben les informacions que genera el govern, tant a través de text com de material audiovisual. En el cas de Twitter, el mitjà serveix per transmetre amb molta més agilitat les incidències que sorgeixin en un moment determinat en el municipi.

Paral·lelament a aquesta activitat, que segons la regidora es complementarà l'any vinent amb una millora de la plana web, s'ha recuperat del fons del calaix una aposta decidida de fa dos anys per disposar d'una marca de ciutat, després de més de cinquanta anys com a destinació turística. La marca “Calella és més”, obra de la dissenyadora Gisela Toll, havia de donar resposta a una de les mancances greus detectada pel pla d'acció local de turisme, encarregat per l'anterior mandat per impulsar el principal motor econòmic de la població. En aquest temps, i sigui tant per manca de diners com de consens entre sector públic i privat, la marca va quedar completament oblidada i ara es recupera a través de les xarxes socials amb la intenció, segons Lorena Sánchez, “que la gent la comenci a relacionar amb Calella i el millor escenari és, sens dubte, internet”.

Igual que aquí

Font: El Punt

martes, 9 de agosto de 2011

Exposo:

Avui ens hem assabentat que la concessió del Bar Les Piscines de Can Massuet, ha arribat al final. En poques paraules, la gent que treballa per al nucli són prescindibles totalment. No riuen les seves gràcies (de l'equip de govern), no són del seu color (possiblement ho eren, però han deixat de ser-ho). Simplement vergonyós. Arguments: no han pagat la llum. Els regidors anteriors els van dir que fessin les reformes necessàries perquè
l'establiment estigués de forma adequada. Avui (els nous), no volen saber res i no volen pagar l'inversió. Aquests diners s'han perdut. Mai abans s'havia produït una situació semblant.
Li van prometre que tindria al seu càrrec una piscina. Com? Tres anys sense piscina.

Sol-licito:
Des de la nostra entitat entenem que les persones que actualment porten el bar de les piscines, han fet una gestió més que correcta, de forma totalment professional. Mai el Bar de Les Piscines, havia donat tants serveis i de qualitat com s'ofereixen actualment.
Denunciem la "persecució implacable" a què s'està sotmetent a la gent que viu a Can Massuet. Entitats, establiments i persones. Demanem un canvi d'actitud urgent per part de l'equip de l'Ajuntament, així com una reunió urgent conjunta amb l'AVV de Can Massuet, els responsables del Bar Les Piscines i l'equip de govern.

Igual que aquest any (i l'altre, i l'altre)

Bautizos acuaticos en Can Masuet 2007 


 

Anonymous amenaza a Facebook y anuncia que acabará con la red social el 5 de noviembre


Madrid. (Portalic).- Anonymous ha seleccionado su nuevo objetivo. Esta vez sitúa en su punto de mira a Facebook, red social a la que acusan de violar la privacidad de los usuarios. El ataque está previsto para el 5 de noviembre, bajo una operación que ha sido bautizada como Facebook OP (Operación Facebook). Anonymous vaticina el fin de Facebook para el 5 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo un ataque informático, según reza un comunicado publicado en un vídeo colgado en YouTube.

En el vídeo no se anuncia un simple robo de datos, o caída del servidor de Facebook, sino que prepara un ataque que pretende "destruir" a la gigante de las redes sociales. Los motivos ofrecidos por Anonymous para llevar a cabo el ataque, apuntan a que la red social viola la privacidad de los usuarios, ya que comercializa su información a los gobiernos que deseen vigilarles. "Facebook ha estado vendiendo información a las agencias de gobiernos, y ofreciendo acceso clandestino a los datos de los usuarios, por lo que permite espiar a gente de todo el mundo". También se avisa al usuario de que "todo lo que hace en Facebook se queda en Facebook", y que es imposible eliminar su cuenta de forma que la información no pueda ser recuperada por la empresa cuando quiera.

Además, en el vídeo se asegura que cambiar la configuración de privacidad de la cuenta en Facebook tampoco protege al usuario de que su información pueda ser espiada. "Facebook sabe más sobre usted que su propia familia". Anonymous cierra el comunicado anunciando la fecha en la que se llevará a cabo el ataque, el próximo 5 de noviembre de 2011, seguida de su popular lema "Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos". La iniciativa de Anonymous para acabar con la red social cuenta con página de Facebook, que contiene un comunicado dirigido a la red social: "Facebook, habéis empezado a censurar nuestras cuentas sin motivo. Ha llegado el momento de parar. Esta es la AnonOp real que pondrá fin a la censura en Facebook", explica.

El comunicado añade además un "prepárate para la batalla", en referencia a Facebook. El grupo hacktivista también ha creado un chat para que los usuarios se coordinen, además de una cuenta en Twitter, @OpFacebook y el 'hashtag' #opfacebook con el que los usuarios de la red de microblog pueden opinar acerca de la operación. Habrá que esperar a la fecha anunciada, 5 de noviembre, para conocer lo que sucede de verdad con Facebook, así como las consecuencias del supuesto ataque.

Publicat a: La Vanguardia

lunes, 8 de agosto de 2011

El alcalde conserje

Los ediles de Pallejà posponen o interrumpen sus vacaciones para que el 'casal d'avis' del pueblo no cierre los fines de semana  "Estoy capacitado para hacer de conserje y para lo que haga falta", afirma Ismael Àlvarez.
Muchos ciudadanos, incluso de pueblos vecinos, se ofrecen para hacer guardias en el equipamiento

Los abuelos del casal de Pallejà dicen que llegaron un día de finales de julio y se encontraron con un cartel en el corcho de los anuncios que lacónicamente les informaba de que el equipamiento municipal cerraría sus puertas los fines de semana de agosto. Hace ya un año y medio que el Ayuntamiento de esta tranquila localidad del Baix Llobregat, de 11.000 almas, inició un plan de ajuste de sus cuentas. Sus niveles de deuda eran ya preocupantes.

“Sí, hombre –dicen los ancianos que dijeron cuando se encontraron el cartel–, que se bajen antes los políticos el sueldo, que es una vergüenza... que la gente ahora se presenta a las elecciones para llenarse los bolsillos, por Dios”. “Sí..., los políticos de ahora son una vergüenza –tercia otro habitual del casal–... no se puede permitir que hagan lo que les dé la gana. Así que fuimos todos al Ayuntamiento y les dijimos que de cerrar el casal los fines de semana ni hablar”. “Nos dijeron que no había dinero, ¿se lo puede creer? ¿Cuántos tenientes de alcalde hacen falta en el pueblo? –añade otro bajando la voz–. Que si queríamos el centro abierto los fines de semana que lo abriéramos nosotros”. “Y encima ahora quieren recortar las urgencias del ambulatorio por la noche y...”.

Justo en este momento aparece en escena el alcalde de Pallejà con un fluorescente fundido en la mano y pregunta cómo va todo. Y los abuelos, ahora la mar de dicharacheros, le dicen al convergente Ismael Àlvarez que de maravilla, que, como ahora el sol no pega mucho, podrían jugar una partida de petanca en el patio. “Este muchacho es majo de verdad...”, aseguran cuando el edil marcha en busca de las bolas.

Sí, la solución finalmente consensuada fue que los nueve concejales del equipo de gobierno se turnaran para hacer de conserje los fines de semana de este mes, una iniciativa bien exótica, muy ejemplar y estimulante y, sobre todo y en el fondo, terriblemente escalofriante y perturbadora... ¿Si los niveles de deuda de un municipio de 11.000 habitantes obligan a su alcalde a hacer de conserje para que sus mayores no se queden sin espacio de reunión, cuál será el futuro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón? ¿O acaso no es más que un montaje en búsqueda de publicidad favorable en una época en que la imagen de los políticos en general está por los suelos?

“No, no –dice el alcalde Àlvarez–, yo puedo cambiar un fluorescente, un grifo, un enchufe... yo ya he hecho mucho mantenimiento industrial y estoy capacitado para hacer de conserje, para lo que haga falta... Aquí hay mucha gente que no puede permitirse irse de vacaciones. No podíamos dejarlos en la estacada”.

Servir un café, recoger la prensa, no dejar ventanas abiertas a la hora del cierre... Hoy también han venido a hacer esas tareas Josep Llop, concejal de Servicios Municipales, y Jaume Boronat, edil de Enseñanza y Deportes. Es el primer día.

“El trabajo del alcalde de pueblo es siempre un poco así. Esto no es tan excepcional como parece. Si organizamos una carrera popular, pues repartes botellas de agua entre los participantes y luego le cuelgas las medallas a los ganadores. El Onze de Setembre te levantas de madrugada para ayudar a montar los tenderetes. Y este fin de semana y el siguiente haré de conserje... ya me iré de vacaciones a finales de agosto. Si eres alcalde lo eres las 24 horas. Es el modo de salir adelante y de fortalecer la proximidad con el vecino, en verdad es lo que tenemos que hacer los políticos, acercarnos a la gente”.

Y es que los alcaldes de pueblo siempre están en la primera línea. El descontento popular no es una anónima manifestación de oscuros puntos tumultuosos que se contemplan a través de un cristal, de una ventana del último piso. Es un amigo de tu padre que te recrimina lo mal que lo estás haciendo todo, lo decepcionado que está. Y la desafección política no es un porcentaje en negro sobre blanco firmado por una consultoría, sino la mirada de soslayo de un vecino de toda la vida. Aquí no hay intermediarios, todo lo contrario.

“Son momentos muy duros y todos tenemos que dar ejemplo. Durante demasiados años las administraciones gastaron demasiado, no querían ver a nadie descontento, vivimos por encima de nuestras posibilidades... –reflexiona el alcalde de Pallejà– En el fondo, la gente veía las administraciones únicamente como prestadores de servicios. Pero ahora es el momento de arrimar el hombro, de actuar con mucho cuidado para no llegar a situaciones como las del Ayuntamiento de Moià”: la bancarrota, la quiebra, tener que rascar hasta el fondo del bolsillo para poder enterrar a los muertos.

Al hacerse pública la situación del casal muchos ciudadanos se han ofrecido voluntarios para hacer de conserjes, incluso vecinos de otras poblaciones cercanas, reconoce el alcalde. “Así superaremos estos momentos”.

Font: La Vanguardia

viernes, 5 de agosto de 2011

Ja que l'Ajuntament no diu res, ho fem públic des de la nostra entitat

El Consell Comarcal completa la segona fase de control del mosquit tigre a 23 municipis
La tercera fase es farà la segona quinzena de setembre
 
El Consell Comarcal ha completat la segona fase d'actuacions per intentar frenar la propagació del mosquit tigre al Maresme. En total s'han tractat amb larvicida més de 2.500 embornals sifònics. En aquesta segona fase s'ha actuat a 23 municipis, 4 més que a la primera. Les poblacions que s'hi han incorporat a la campanya han estat: Malgrat de Mar, Montgat, Teià i Tiana.
Les actuacions amb larvicides impulsades pel Consell Comarcal se centren en l'espai públic i, en concret, en els embornals sifònics (aquells que retenen aigua) que són un dels llocs utilitzats habitualment pel mosquit tigre per la posta d'ous. El larvicida, com el seu nom indica, actua contra les larves impedint que es converteixin en mosquit adult.
Des del 18 de juliol, s'han tractat més de 2.500 embornals situats en els municipis: Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, El Masnou, Malgrat de Mar, MontgatPineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Tordera i Vilassar de Dalt.
El Consell Coamrcal del Maresme ha assumit el total de les actuacions en aquells municipis que s'hi han adherit a la campanya. També ho ha fet Arenys de Munt, tot i que en aquesta població no s'han localitzat embornals sifònics.
La segona quinzena de setembre es durà a terme la tercera fase d'intervencions.

La lluita contra el mosquit tigre és cosa de tots

El Consell Comarcal i els ajuntaments estan actuant en els espais públics, però cal comptar amb la complicitat dels ciutadans. A les terrasses, als balcons, als patis i als jardins particulars també hi ha objectes i espais on s'acumula aigua i són susceptibles de convertir-se en lloc de posta d'ous de mosquit tigre. El CCM ha activat un espai a la web corporativa on s'informa d'aquells punts sensibles amb els quals cal tenir cura: www.ccmaresme.cat
 

miércoles, 3 de agosto de 2011

6ª Gimcana FAMILIAR “Esclat” amb inflables infantils

Dissabte 6 d’agost

17:00h - Zona Esportiva
6ª Gimcana FAMILIAR “Esclat” amb inflables infantils

Premis per a tots els participants!
Obligatori que hi hagi diferents edats (nens i adults) a cada equip!

Organitza: Grup d’Esplai l’Esclat!!! i AVV Can Massuet

Fem un Regal a la Natura !!

Dissabte 6 d’agost
10:00h - Rocòdrom de la zona Esportiva de Can Massuet
Fem un Regal a la Natura
Per a totes les edats
Organitza: Avv de Can Massuet

Tot seguit
Vermut popular
Després d’haver netejat el bosc la millor manera de celebrar-ho !!!