sábado, 26 de julio de 2014

Reunión regidor urbanismo sobre el asfalto de calles de Can Massuet


Asfaltado en Can Massuet, contenidos de la reunión con el regidor de Urbanismo Sr. Joan Serra Serrapiñána.

El pasado viernes estuvo reunida una representación de la junta de la Asociación de Vecinos de Can Massuet del Far con el regidor de urbanismo. En síntesis se trataba de abordar las actuaciones de reparación del firme, y nuevo asfaltado que se estaban realizando en diversas calles del nucleo urbano, así como las previsiones de continuidad, para este y próximo ejercicio.

1ª En la entrevista se nos facilitaron los proyectos básico y de ejecución de mes de Febrero, en un primer lugar el relativo al presupuesto de 201.000€, que consistía en la reparación de las siguientes calles:

Llinars
Núria
Santa Fe
Ronda del Tagamanent
Cingles de Berti
Cadí
Puigmal
Ronda del Montseny ( tramo superior de Turo de l'home que deciamos por equivocación en la entrada anterior y que si ha sido reparado)

Esta actuación suponían 10.810,34 m2

La empresa actuante Faus, hizo una mejora consistente en proyecto básico y ejecución de mes de Junio 2014, en tres calles mas por valor de 47.000 con IVA, y reparó las siguientes calles:

Av del Far
Montnegre
Cellecs

En esta actuación se incorporaron 2.465 m2 nuevos, lo que hacia un total de 13.275 m2 aprox. A 15,141 €/m2 de actuación.

2ª Sobre la posibilidad de continuar realizando mejoras del asfaltado, no se concreto en que medida, aunque manifestaba que había cierta voluntad por su parte de seguir en esta línea. Se abordaron diferentes lugares que serian necesario reparar, y seguir mejorando, para evitar accidentes y daños, Por nuestra parte insistimos en abordar los casos que existen de manera ordenada, coordinada y dando participación, con criterios claros y transparentes.

3ª En la reunión se hablaron de otros temas, algunos de ellos que hay que dirigirlos a otros ámbitos municipales, como medio ambiente (recogida de broza, y sistemas de apoyo al vecindario, mas contenedores marrones, cableado del alumbrado y conexiones, arbolado a pie de calle, etc)

Desde la junta seguiremos de cerca los diferentes proyectos en marcha y los pendientes que quedan por abordar ( parque infantil entre otros) de manera que los equipamientos y servicios comunitarios se mantengan con normalidad y no sufran un excesivo desgaste sin reparacion.

Un saludo

jueves, 3 de julio de 2014

Vosté denuncia: Manteniment del asfaltat i seguretat dels carrers a Can Massuet del Far
Que pasa amb l'asfalt del Cr. Turo del L'home a l'alçada del nº 24?


Obrin aquesta secció amb el problema del manteniment dels carrers ( mas be desmanteniment), ja que sovint ens troben amb situacions com aquesta que us volem exposar.

Fa uns quants anys, amb l'anterior regidor de nucli, i tte. Alcalde d'urbanisme Joan Ribes, va acordar amb els veïns i veines que es faria una reposició del asfalt de tots els carrers del nucli en els quatre anys que duraba una legislatura ( de fet tenien com a aquip de govern un plantejament de mantenir els serveis, i poder millorar-los per sobre de crear de nous)

Això en ultim període ha estat un somni, sembla que el millor era fer alguna actuació més impactant, potser innecesaria com tota la inversió feta al centre, sobre el manteniment i revisió de les coses fetes. Aquest tipus de proposta de crear noves actuacions, amplian tramat viari, sempre crea un perill, per manca de manteniment de la resta (incapacitat de mantenir les inversions planificades) , aumenta els nivells de risc de ruina, i perill per la seguretat dels veïns i vianants, a més dels vehicles que transiten per determinades vies secundaries.

Les vies publiques de Can Massuet del Far estan recepcionades pel Ajuntament, els veïns paguen els seus impostos, tant IBI, com circulació, com d'altre tipus, i tenen el dret de un manteniment amb cara i ulls que no faci un nategat de cara, sense assegurar que cada dos mesos, les intervencions superficials fetes en segons quins punts tornen a estar com el primer dia.Sovint ens troben amb llocs ( el cas del Cr. Turo de l'home a la alçada del nº 24 es un clar exemple) a on es fa un arrenjament dels forats i perdua de material i consistencia del asfalt, es fa amb una mica de material d'asfalt que no reuneix les condicions per consolidar aquest forats ( sense previament fresar tota la superficie afecta, amb aplicació dels productes i els materials amb els equips adients) de tal manera que al cap de dos o tres setmanes comença a trencar-se de nou, perdent pedres, i d'altres elements que amb el pas dels vehicles, podem ser llançats contra les voreres, al pas dels vianants, amb perill de fer mal a d'altres vehicles.

El Cr. Turo de l'home es un pas important de vehicles d'entrada al nucli quan es be del Corredor, tant de cotxes com de camions, a mes de motocicletes, bicicletes, i d'altres vehicles que pateixen per creuar aquest indret, sense patir un accident i/o incident, amb danys als condcutors i propietats.

 

En aquest sentit, volem fer un crida al equip de govern per a complir amb els compromisos de manteniments dels serveis, equipaments i elements urbans ( carrers, mobiliari, etc) i sobre tot aquells que podem fer perillar la integritat i seguretat de les persones i propietats ( vehicles e immonbles)

L'associació de veïns a partir de les queixes fetes per veines-es fará la comunicació pertinent a les administracions per que prengui les mesures correctores a fi d'evitar mals majors.

La junta directiva