jueves, 3 de julio de 2014

Vosté denuncia: Manteniment del asfaltat i seguretat dels carrers a Can Massuet del Far
Que pasa amb l'asfalt del Cr. Turo del L'home a l'alçada del nº 24?


Obrin aquesta secció amb el problema del manteniment dels carrers ( mas be desmanteniment), ja que sovint ens troben amb situacions com aquesta que us volem exposar.

Fa uns quants anys, amb l'anterior regidor de nucli, i tte. Alcalde d'urbanisme Joan Ribes, va acordar amb els veïns i veines que es faria una reposició del asfalt de tots els carrers del nucli en els quatre anys que duraba una legislatura ( de fet tenien com a aquip de govern un plantejament de mantenir els serveis, i poder millorar-los per sobre de crear de nous)

Això en ultim període ha estat un somni, sembla que el millor era fer alguna actuació més impactant, potser innecesaria com tota la inversió feta al centre, sobre el manteniment i revisió de les coses fetes. Aquest tipus de proposta de crear noves actuacions, amplian tramat viari, sempre crea un perill, per manca de manteniment de la resta (incapacitat de mantenir les inversions planificades) , aumenta els nivells de risc de ruina, i perill per la seguretat dels veïns i vianants, a més dels vehicles que transiten per determinades vies secundaries.

Les vies publiques de Can Massuet del Far estan recepcionades pel Ajuntament, els veïns paguen els seus impostos, tant IBI, com circulació, com d'altre tipus, i tenen el dret de un manteniment amb cara i ulls que no faci un nategat de cara, sense assegurar que cada dos mesos, les intervencions superficials fetes en segons quins punts tornen a estar com el primer dia.Sovint ens troben amb llocs ( el cas del Cr. Turo de l'home a la alçada del nº 24 es un clar exemple) a on es fa un arrenjament dels forats i perdua de material i consistencia del asfalt, es fa amb una mica de material d'asfalt que no reuneix les condicions per consolidar aquest forats ( sense previament fresar tota la superficie afecta, amb aplicació dels productes i els materials amb els equips adients) de tal manera que al cap de dos o tres setmanes comença a trencar-se de nou, perdent pedres, i d'altres elements que amb el pas dels vehicles, podem ser llançats contra les voreres, al pas dels vianants, amb perill de fer mal a d'altres vehicles.

El Cr. Turo de l'home es un pas important de vehicles d'entrada al nucli quan es be del Corredor, tant de cotxes com de camions, a mes de motocicletes, bicicletes, i d'altres vehicles que pateixen per creuar aquest indret, sense patir un accident i/o incident, amb danys als condcutors i propietats.

 

En aquest sentit, volem fer un crida al equip de govern per a complir amb els compromisos de manteniments dels serveis, equipaments i elements urbans ( carrers, mobiliari, etc) i sobre tot aquells que podem fer perillar la integritat i seguretat de les persones i propietats ( vehicles e immonbles)

L'associació de veïns a partir de les queixes fetes per veines-es fará la comunicació pertinent a les administracions per que prengui les mesures correctores a fi d'evitar mals majors.

La junta directiva

No hay comentarios:

Publicar un comentario