lunes, 12 de noviembre de 2012

Imatges de les Jornades Micològiques del cap de setmana 10 i 11 de novembre

Document que va ser lliurat a l'alcalde en la reunió per a la presentació de la nova Junta Directiva

Dosrius,  8 de Novembre de 2012.


La Junta de l'Associació de Veïns de Can Massuet agraeix que hagi acceptat la petició d'una trobada de presentació del nou equip de gestió, escollit  i ratificat el dia 22 de setembre a la Assembla ordinària de socis que es realitzar al local superior del Bar de les Piscines de Can Massuet.
La finalitat d'aquesta trobada és donar a conèixer les persones i els càrrecs que ocupen, així com esbossar la línia d'actuació d'aquesta nova etapa.

En primer lloc, tal com va quedar patent a través de la lectura del document de presentació aprovat per la nova junta de forma unànime a l'assemblea del 22 de setembre, volem fer una revisió de l'oferta d'activitats que des d'aquesta associació es realitzen, per renovar i oferir aquelles que connectin amb el més ampli i variat nombre de socis i veïns de Can Massuet, consultant-ho entre els mateixos socis i els altres veïns.

Volem introduir elements i actuacions reivindicatives que no es limitin a la mera intervenció i resolució de conflictes entre veïns, o entre aquests i l'administració local, donant suport i actuant sobre les problemàtiques greus que afecten de forma global a la societat com són el dret a un habitatge digne, recollit a la constitució, la defensa de la sanitat pública o l'ensenyament laic i de qualitat.

L'AAVV. de Can Massuet, tot i el seu perfil atípic en comparació a la majoria d'associacions de veïns existents a la Comarca del Maresme, recull en essència els postulats que li són comuns a totes elles, sobretot en aquests moments històrics de retrocés i desmantellament de la anomenada "societat del benestar" i dels reconeguts drets universals.
És convenient recordar, que l'origen de l'existència de les associacions veïnals, és la lluita i la reivindicació per aconseguir les millores socials que van fer possible un avanç qualitatiu i quantitatiu en la qualitat de vida de la societat . Per aquest motiu l'Associació de veïns de Can Massuet està adherida a la Confavc "Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya".

En aquesta nova etapa, l'associació de veïns de Can Massuet, considera fonamental la renovació de la voluntat d'entesa entre l'administració local i la pròpia entitat, sobretot en aquells temes moltes vegades conflictiu com ara la manca de reglamentació de l'ús dels espais municipals que propicia la contínua negació de l'ús d'aquests, com és el cas del local social de Can Massuet (Covasa), o aspectes com el dret a la participació ciutadana, i per tant la implicació de les entitats en processos decisius en matèries com l'actuació urbanística o la creació de noves instal·lacions municipals. Un altre cas seria la participació en l'elaboració dels pressupostos municipals, que afecten la totalitat dels ciutadans i que en l'actualitat no s'elaboren a partir de processos consultius ni participatius, com és la tònica generalitzada en molts dels ajuntaments de la comarca del Maresme.
El foment de participació cap a les persones del municipi, entenem que és la clau per abordar i resoldre eficientment problemes que es presenten a curt, mitjà i llarg termini. Problemes que afecten als ciutadans i que qualsevol administració local ha de resoldre com part del mandat que li ha estat encomanat i que li permet governar.
L'AAVV. de Can Massuet entén que, de cap manera, aquest és un element distorsionador i, que ben al contrari, aporta la més potent eina de resolució dels problemes simples o complexos que són part indissoluble d'una gestió municipal democràtica.

Per tot això animem a aquesta administració i al seu actual equip de govern a posar la voluntat necessària a fi que la relació es produeixi des de la lògica i la fluïdesa que seria  desitjable.

                 La Presidenta de la A.VV-Encarnación de la Rosa.