jueves, 30 de septiembre de 2010

Excursió Sant Benet

Estem preparant una excursió - visita cultural al monestir de Sant Benet i Manresa per al proper dia 30 d'octubre. Us informarem en breu d'horaris, preus i descomptes per a associats. De moment, reservar-vos aquest dia i no quedeu amb ningú que us esperem !!!

martes, 28 de septiembre de 2010

ACTA DE ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS del dia 26.09.2010


A les 11:00 s'inicia l'Assemblea amb la presència dels següents membres de la junta:
Miguel Angel Duque
Jose Maria Vilarroya
Isidro Galiano
Jordi Cros
Jose Bolivar
Luz del Mar Garcia
Silvestre Moreno
Margarita Silvestre

A l'acte assisteixen unes 26 persones.

S'inicia l'acte prenent la paraula el president Isidro Galiano, fent un recordatori al soci Antonio Ortega que ha mort. S'informa que en la Calçotada Popular se li farà un homenatge.
El president informa que a causa d'un robatori d'un ordinador i pel qual s'ha perdut informació, no es pot realitzar la lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
El tresorer, informa del resultat de comptes de l'exercici anterior i que tal com ha explicat el president i a causa de els mateixos motius, desconeixíem el nom de l'altre censor de comptes, pel que solament ha estat corraborat per un. Precisament estava present i se li oferix la possibilitat de revisar tota la documentació. . És aprovat per majoria dels assistents.

Balanç de les activitats realitzades. El president fa una descripció de les activitats lúdiques realitzades en l'exercici, les reunions periòdiques mantingudes amb els regidors de l'ajuntament i informa que s'han presentat més de 60 instàncies en les quals s'han tractat temes diversos.

Finalment parla de la col.laboració amb Club Oros de Mataró per realitzar en el mes de novembre una cursa d'orientació. És aprovat per la majoria dels assistents.

Presentació del programa d'activitats per a l'exercici 2010-2011. De nou el president intervé exposant que una mica se seguirà manteniment la mateixa línia d'activitats. Aprovat per la majoria dels assistents.

Presentació del pressupost per a l'exercici 2010-2011
El tresorer, exposa que hi ha una previsió de despesa de 5000 euros per aquest exercici. S'aprova per majoria.

Nomenament de censors de comptes per a l'exercici 2010-2011.

Jorge Reyes
Rodolfo Alborea

A continuació el president explica el perquè de la seva dimissió d'aquest càrrec i procedeix a presentar la proposta de nova junta:

Jordi Cros Ferrándiz - 46039184S - President
Margarida Silvestre Granel - 46035816W - Secretària
Miguel Angel Duque Ramirez - 33922709D - Tresorer
Jose Maria Vilarroya Fernandez - 4098311S - vicesecretari
Jose Bolivar Maya - Vocal
Luz del Mar Garcia - Vocal
Isidro Galiano Galiano - Vocal
Silvestre Moreno Del Alamo - Vocal

S'aprova la nova junta per la majoria dels assistents.

A continuació es procedeix a donar la paraula al regidor d'a nucli que explica com estan tots els temes pendents a Can Massuet.

Intervenció de Joan Ribes com a regidor de nucli. Explicació diferents temes: resolts i no resolts.

Li pregunten per la nova rotonda. A finals d'any pot estar acabada.
Estat dels carrers. Qüestió econòmica. 60000 euros es van gastar només a Can Massuet en l'arranjament dels carrers.
Parc infantil. Cal arreglar-ho. Hi havia un pressupost de 15.000 euros que s'han perdut. Assignació a altres partides. Es demana subvenció a diputació i la hi concedeixen. Cal cobrir una part de la riera per al Encarnació Fonoll per l'ampliacio del pati. Pel que ja no hi ha diners de nou.
S'arreglarà el parc infantil (neteja i manteniment).
L'any que ve està previst arreglar la pisicina. Avantprojecte ja està. Falta projecte definitiu. Després de les eleccions s'obren uns períodes de subvencions per als propers quatre anys. 75000 euros (Diputació) 262.000 (general). No pot passar de 400.000 euros. Al febrer pot sortir a concurs.
Biblioteca fins al 2012.
Reforma local Covasa. Amb fons de l'estat. 140.000 euros.
Depuradora. 2 ª quinzena de setembre pot estar en marxa. Problemes de connexions que s'estan reparant. Cost 5.000.000 euros. Queda un 20% per fer.
Seguidament els assistents i per torn de paraula li fan diverses consultes.

Intervenen: Montse sobre les goteres de la pista.
Jorge diu que no hi ha una manera sistemàtica de treballar. Esmenta el forat de la carrer cinc Pous. Falta de previsió de com fer les coses. Recollida d'escombraries amb el big bag.
Probable pujada de les escombraries. Un 10%.
Silvestre: Com està el tema de l'ambulatori, centre civic, ambulatori, casal? Parla de la Federació d'entitats, com a gestora dels nous espais. El parc infantil. Més de quatre anys queixant-se del mal estat i que no s'adapta a normativa. Qui decideix d'on es treu els diners d'una partida per posar-lo en una altra. No queda clar les prioritzacions. Enllumenat de pena. Es va parlar que es s'aniria reparant per part de l'empresa de llum. Cada vegada que hi ha una mica de temporal, se'n va la llum.
Marga comenta l'acumulació d'escombraries sota el rocòdrom.
L'Ajuntament és responsable de l'enllumenat públic, no de la llum que ens arriba a casa. Hi ha un compromís que canviaran el tipus de cablejat. Canvi de làmpades s'ha deixat de fer per qüestions econòmiques.
En el camp de futbol està previst fer l'ambulatori.
A la zona verda de Can Pruna, hi ha d'anar l'escola Encarnació Fonoll. No se sap quan. Encarna comenta de folrar les columnes de la pista poliesportiva.
Creu que els pressupostos que ja estan. Cal activar-lo.
Angeles comenta que té un pal de la llum dins de la seva parcel-la. Marga diu que tambe.
Montse diu que no hi ha millores a Can Massuet.
Que està igual que quan ella tenia 2 anys. Expressa el seu malestar pel bar de les piscines de Can Batlle. Necessitat de locals per a les entitats. Comenta que a Canyamars a la festa major hi havia servei de desplaçament a la gent gran. Perquè no es fa també Dosrius i Can Massuet.
Pujada del preu del transport escolar.
Rosa, el tema del PIJ. Horaris i problema de personal.
Jorge diu que fins ara hem estat potenciant aquest model i que ara el Ajuntamet diu que és insostenible.
Montse comenta les multes dels cotxes que no es mouen.

A continuació hi ha un torn de preguntes dirigides a l'entitat en la qual no es formula cap.
El president informa de la marxa d'un dels socis fundadors i que també havia estat president de l'entitat, Sr. Francesc Caldes.

Finalitza l'assemblea a les 13:00 h amb un refrigeri al Bar Les Piscines 

Signat

El secretari 


Vist i plau El President
 


miércoles, 15 de septiembre de 2010

Benvinguda

Benvinguts a la nova web (blog) de l'Associació de Veïns de Can Massuet del Far. Aquest canvi no és casual. Amb ell pretenem oferir-vos una informació més actualitzada, dinàmica i amb interacció. És a dir, ja no ens limitem simplement a comunicar els esdeveniments i projectes que duem a terme, sinó que, deixem la porta oberta perquè pugueu opinar, expressar les vostres inquietuds, participar en enquestes les quals es convertiran en un baròmetre actual del nostre nucli i definiran en certa manera el full de ruta per la que haurem de treballar.
"Lo dicho ..." Benvinguts a la Web 2.0.
Esperem comptar amb la vostra participació. Sense ella, això no tindria cap sentit.