martes, 10 de mayo de 2011

Vandalisme (Instància Presentada)

Exposo: 
Darrerament hem detectat que els llapis que formen l'escultura de la plaça de Can Massuet, han estat moguts, fins al punt que alguns d'ells estaven ja despresos completament de la base de ciment. Davant la possibilitat que s'els emportessin com ja ha passat altres vegades, l'Associació de veïns ha desat tots aquells que estaven arrencats (sis llapis en total).

Sol-licito:
Preguem, es posin en contacte amb nosaltres perquè la brigada pugui recollir i tornar a situar-los en el seu emplaçament original.

No hay comentarios:

Publicar un comentario