lunes, 19 de diciembre de 2011

De nou l'ajuntament no envia el butlletí amb la convocatòria del pròxim ple.

Aquí la teniu. Atents al punt 8.
Ordre del dia del ple Ordinari del proper dimecres 21 de desembre a les 19h
 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 25/10/2011 (Num. 08/2011) i aprovació de l’acte de la sessió ordinària de data 27/10/2011 (Num. 09/2011)
 2. Despatx Oficial.
 3. Aprovació de la renovació de la xifra oficial de la població a 01/01/2011 resultant de la gestió del padró municipal d’habitants del 2010
 4. Aprovació inicial del document de permuta entre el be municipal “Cal Bordoi” i l’immoble ubicat al carrer mossèn cinto verdeguer 11-13.
 5. Designació de representant de l’Ajuntament de Dosrius davant l’associació “xarxa de ciutats i pobles cap a la societat”
 6. Designació de representants de l’Ajuntament de Dosrius a les comissions sectorials de la Federació de Municipis de Catalunya.
 7. Aprovació dels preus públics de cursos per adults
 8. Aprovació de la taxa per la utilització privada de dependències municipals i lloguer de material per part dels particulars.
 9. Modificació de la retribució assignada ala regidora Sra.CarolaCucabado i Jo.
 10. Pressupost municipal per l’exercici 2012.
 11. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de Dosrius referent al mercat ambulant setmanal.
 12. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de Dosrius referent a la creació de tres punts d’accés públic a la xarxa wifi.
 13. Moció que presenta el grup municipal de La PAC referent a la reducció del trànsit rodat pel C/ Marquès de Castelldosrius.
 14. Precs i preguntes


1 comentario: