jueves, 25 de noviembre de 2010

ACTA Junta 19 de novembre de 2010

Reunió celebrada el dia 19 de novembre de 2010, al local Bar les Piscines, a les 19.30 hores.

Tipus de reunió: Ordinària

Assistents: Jordi Cros, Miguel Ángel Duque, José Bolivar, Isidro Galiano, Luz del Mar, Silvestre Moreno, Margarida Silvestre, Encarna de la Rosa.

TEMES DE L'ORDRE DEL DIA

Treballs de les comissions (Parc i altres)
Cap de setmana "boletaire."
Valoració Fira d'Entitats.
Programa de Festes Nadalenques.

TREBALLS DE LES COMISSIONS (Parcs i altres)

Silvestre, exposa que la Sra. Encarna de la Rosa va assistir a la reunió del Pla de Participació per a la revisió del Pla Especial del Montnegre i el Corredor. S’acorda demanar-li que presenti un escrit sobre els temes tractats en aquesta reunió.
 
El Sr Silvestre Moreno ens va explicar, que s'ha constituït la comissió d'Entitats dintre del Parc, en la qual nosaltres com a Associació de Veïns estem inclosos i que hi ha aproximadament de 40 a 50 entitats més.
El Sr Jordi Cros, demana si és viable que aparegui les jornades boletaires,la Cursa Popular i la neteja del bosc, dintre del programa annual del Parc del Montnegre.
La Sr Encarna de la Rosa, conjuntament amb el Centre de Excursionista i l'Associació de Veïns, propossen fer un taller cursa d'orientació.
La Sra Margarita Silvestre proposa una acampada popular a Can Bosc, tema a valorar en properes reunions. (Cara primavera o estiu.)

CAP DE SETMANA "BOLETAIRE"

Efectuaran una xerrada micològica el Sr Isidro Galiano i la Sra Rosa Gali del Centre Excursionista.
La Sra Rosa, s'encarregarà de parlar amb el Restaurant Classic de l'aperitiu que s'efectuarà conjuntament amb el Centre Excursionista i les despeses seran a mitges amb les dues entitats.

VALORACIÓ FIRA D'ENTITATS

La Sra Luz de Mar, considerar que hi va haver molta afluència de gent, es van inflar 230 globus dels desitjos. També que a l'hora de recollir, tenia una cua de persones per accedir als globus i que la brigada va començar a recollir amb presses.
 
Es comenta que els clubs esportius i els AMPAS, no van ser avisats.
 
La Sra Margarita Silvestre, va opinar que la major afluència va ser a partir de les 11.00 hores i que realment es va recollir amb moltes presses.

PROGRAMA DE FESTES NADALENQUES

Taller de centre de Nadal, el qual el prepararà com en anys anteriors la Sra Luz del Mar, es realitzarà sota prescripcions màxim per a 25 persones i es decidirà la quota procurant cobrir despeses. Per a socis es realitzara un descompte. Demana instància per al local superior del Bar Les Piscines, dia 18 de Desembre del 2010.
 
Cap d'Any, (S'ha de parlar amb Marta si s'ha de fer sopar o no). Semblar ser que si.

Concert dia 2 gener del 2011, la Sra Encarna de la Rosa ha de consultar el repertori i el preu, l'hora del concert serà a les 18.30 hores, i serà aproximadament d'1 hora. Ho gestionen Encarna i Jordi.

Cavalcada, es reciclarà la de l'any anterior, s'ha de buscar un camió, el sr. Miguel Ángel Duque, es posarà en contacte, amb un senyor que té camió.

ALTRES TEMES

El Sr Miguel Angel Duque, a cobrat 70 euros, de les botifarres que es van fer malt be al congelador de casa seva.

Cursa d'Orientació, el sr. Isidro Galiano va mantenir una reunió, amb el sr. Joan i Marc Ribas, referent a la cursa.
La Sra Marta Santos, del Bar Les Piscines, està molesta perquè ningú li ha informat que havia de deixar la pista i les dutxes. A part s'han fet els cartells publicitaris i no figurava com col.laboradora, ens han dit que s'han tornat a fer cartells en els quals constarà com col.laboradora. Jordi els hi va enviar el logo del Bar Les Piscines.
El Sr Isidro Galiano torna a parlar amb el Sr Joan Ribas i ens comenta que no s’ha demanat res del que havien parlat.

Regal de la Natura dia 8 de gener del 2011, a les 9 hores, neteja del bosc zona ambulatori.

I sense més temes a tractar, a les 20:45, es dóna per finalitzada la reunió.


Descarregar Acta

No hay comentarios:

Publicar un comentario