martes, 16 de abril de 2013

Concurs de Relats breus Sant Jordi - 2013


Concurs de Relats breus
Sant Jordi - 2013

L'Associació de Veïns Can Massuet amb l'objectiu de fomentar la nostra llengua i la seva defensa, alhora donar més oportunitats a l'expressió escrita i inèdita, convoca aquest Concurs de Relats breus com a eix “ El català, la meva llengua”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Dosrius..

BASES DE LA CONVOCATÒRIA :
1.- PARTICIPANTS
Hi haurà tres grups repartits de la següent manera:
Grup A: fins als 10 anys.
Grup B: de 10 a 16 anys
Grup C: de 16 endevant

NOTA: En les categories A i B, només hi podran participar nens nascuts o residents a Dosrius.
Mentre que a les categoria C la participació quedarà oberta a tothom.
2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES CONCURSANTS
TEMA: "
El català, la meva llengua".
LLENGUA: Catalana.
GÈNERE: relat breu lliure.
EXTENSIÓ: Un màxim de 300 paraules.

S’haurà d’ajuntar 2 còpies o fotocòpies. Els grups A, B també podran presentar els treballs a mà, però amb lletra ben entenedora.
Pel correu electrònic no cal3.- CONDICIONS
Totes les obres presentades portaran el títol i hi faran constar l'edat, però NO EL NOM DE L'AUTOR. En les categories A i B caldrà fer constar el curs.
Opcions:
  1. S'hi adjuntarà un sobre tancat on s'indicarà: Concurs de Relats breus "Premi Sant Jordi 2013 Dosrius”. El títol de l'obra i l'edat o categoria. Dins del sobre hi haurà una targeta amb el NOM, COGNOMS, ADREÇA i TELÈFON de l'autor i TíTOL de l'obra.
  2. Per correu electrònic, les mateixes dades però sense nom, sols telèfon contacte, i títol de l’obra.4.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs es presentaran opcionalment als diferents recursos de correu de l’Associació de Veïns de Can Massuet del Far, a la bústia 620 de Can Massuet o a l’apartat de correus 080 de Dosrius. . Data límit d'entrega dels treballs: divendres, 23 d'abril a migdia ( 12 hores).
5.- PREMIS
En les categories A, B i C hi haurà:

UN PRIMER PREMI, consistent en una plaça gratuïta per la propera excursió familiar a realitzar per l’Associació de Veïns.

6.- VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic el mateix 23 d'abril, a les 18 h a la Plaça de Can Massuet El Far.

7.- JURAT
El jurat estarà format per persones de la pròpia junta de l’Associació de Veïns de Can Massuet, i/o aquells que pugui delegar.

8.- ACLARIMENTS
L'Associació de Veïns de Can Masuet es reserva el dret de domini sobre els relats premiats. El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases


Per mes informació : Silvestre Moreno
Telèfon : 639349603
e-mail: avvcanmassuet@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario