jueves, 20 de diciembre de 2012

Ple MunicipalLe Ajuntament Ple es reunirá en sessió ordinária el proper dijous‭ ‬20‭ ‬de desembre de‭ ‬2012‭ ‬a las‭ ‬19‭ ‬horas‭ ‬,‭ ‬al saló de sessions de l´Ajuntament de Dosrius,‭ ‬amb l ordre del día següent:

lº-‭ ‬Aprovasió de les actes de la sessión ordinària de data‭ ‬25/10‭!‬2012‭ (‬Núm.‭ ‬092012‭) ‬i de la sessió extraordinària de data‭ ‬30/10/2012‭ ( ‬Núm.102012‭)‬-

Despatx oficial.

3º-‭ ‬Aprovasió definitiva de les Ordenances‭ ‬Fiscals per l‭´ ‬exercici‭ ‬2013-

4º-‭ ‬Aprovasió definitiva‭ ‬del Pressupost municipal,‭ ‬bases d´execució i plantilla de persolnal per‭
l´exercici‭ ‬2013.

5º-Aprovació‭ ‬de l´actualització i rectificació puntual de l‭´ ‬inventari municipal de Béns‭

6º-‭ ‬Donar compte de la renuncia presentada per la Regidora‭ ‬Sr.‭ ‬Carmen Antón Dominguez amb data‭ ‬17‭ ‬de desembre de‭ ‬2012


No hay comentarios:

Publicar un comentario